banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧОО

УИХ-аас 1995 оны 05 дугаар сард “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийг баталж, аймгуудад Хянан шалгах хороо байгуулах шийдвэр гаргасны дагуу Дорнод аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 1995 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаар Раднаа овогтой Ренчинбямбыг Хянан шалгах хорооны даргаар томилж, хянан шалгах хороо нь хорооны дарга, ахлах хянан байцаагч, жолооч гэсэн 6 орон тоотой ажиллаж эхэлсэн. УИХ “Төрийн аудитын тухай хууль”-ийг батлан төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог өөрчилж, шинэ тогтолцоонд шилжүүлснээр 2003 оны 1 дүгээр сард аймгийн Аудитын газар болж зохион байгуулагдсан. Дорнод аймгийн Аудитын газар нь одоогийн байдлаар дарга, Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, ахлах аудитор 2, ахлах шинжээч 1, аудитор 1, шинжээч 4, жолооч гэсэн нийт 11 орон тоотой ажиллаж байгаагаас аудиторын эрхтэй 1, магистр 2, мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой 5 хүн ажиллаж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дорнод аймгийн Аудитын газар нь 2015 онд Үндэсний аудитын газраас дэвшүүлсэн “Хамт олны манлайлал”, “Цаг хугацааны сахилга бат” гэсэн зорилтын хүрээнд ажиллаж байна.

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Аймгийн Аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Монгол Улсын Ерөнхий аудитортой байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний дагуу байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулж, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу Санхүүгийн тайлангийн болон Гүйцэтгэл, Нийцлийн аудитуудыг хийж, гарсан алдаа зөрчилд дүгнэлт, зөвлөмж өгч ажиллаж байна. Гүйцэтгэл, Нийцлийн аудит хийхдээ нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж үзэх томилолт, шатахууны зардлыг шийдвэрлүүлснээр аудитын үр дүн сайжирч байгаа бөгөөд СТА-ыг СТАУС програмд бүрэн нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд аудит хийж төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын алдаа зөрчлийг арилгах зөвлөмж өгч, ИТХ-аар хэлэлцүүлэх орон нутгийн төсвийн төсөлд төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх талаар санал өгч ажиллаж байна. Иргэдийн индэртэй болох, ил тод байдлыг өөрсдөөсөө гэсэн зорилгын хүрээнд “фэйсбүүк” хуудсыг нээн ажиллуулж, аудит, нийгэм, хүний нөөцийн асуудалтай холбоотой мэдээллийг Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн вэб сайтад, байгууллагын санхүүгийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, тайланг, Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу мэдээллийн самбар болон Засгийн газрын “Shilendans.gov.mn” нэгдсэн сайтад байршуулж ард иргэд, олон нийтэд түгээн ажиллаж байна.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ