banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ТУХАЙ

2020-06-18

ӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ТУХАЙ

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д “Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх…”-ийг Төрийн аудитын байгууллага хянаж, дүгнэлт гаргахаар заасан. Энэхүү зохицуулалтын дагуу сонгуульд оролцох нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт аудит хийх бэлтгэл ажлыг эхлүүлээд байна.

Иймд нам, эвсэл нь мөрийн хөтөлбөрөө хуулийн хугацаанд ирүүлэх бөгөөд тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор тухайн нам, эвслийг төлөөлөн шууд харилцах эрх бүхий албан тушаалтны мэдээллийг нотлох баримтын хамт ирүүлж, уг албан тушаалтан солигдох өөрчлөгдөх бүрд Төрийн аудитын байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэж ажиллахыг хүсье.

Мөрийн хөтөлбөр

Аудио мэдээ

Видео мэдээ