banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АКТ АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

2019-01-30

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АКТ АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Монгол Улсын Eрөнхий аудиторын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/124 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитын журам”-ын 10.5.3-д “Өмнөх аудитын дүн, дүгнэлтийг нэгтгэж, зөвлөмж, алдаа, зөрчлийн хэрэгжилтэд үнэлэлт өгсөн байдал”, 14.2.6-т “Аудитын мөрөөр хийх ажлыг нэгтгэн дуусвар болгох”, 17.3.14-т “Өмнөх аудит болон зөвлөмжийн биелэлт, үр дүн” гэсэн заалтуудыг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн акт албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлэх үйл ажиллагааг 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр  зохион байгууллаа.

Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 1 төсөвт байгууллага, 1 хөрөнгө оруулалтын  зардлын данс, 28 төрийн өмчит компани, улсын үйлдвэрийн газар, хороо, 8 төсөл, төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж, судалгааны баг, нийт 38 байгууллага санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэн. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар залруулагдсан алдаа 28.5 тэрбум, залруулагдаагүй алдаа 51.4 тэрбум, нийт 79.9 тэрбум төгрөгийн алдаа, зөрчлийг илрүүлсэн. Аудитаар 138 зөвлөмж, 293.6 сая төгрөгийн төлбөрийн акт, 20,678.4 сая төгрөгийн албан шаардлага хүргүүлсэн ба аудитад хамрагдсан 29 байгууллага “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан байна.

Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллага 1, хөрөнгө оруулалтын зардлын данс 1, төрийн өмчит хувьцаат компани 28, төсөл хөтөлбөр 8, нийт 38 байгууллагуудад нийт 8 төлбөрийн акт, 6 албан шаардлага, 138 зөвлөмжийн биeлэлтийг үнэлж холбогдох баримтыг шалгав.

Зөвлөмжийн биелэлтийн нэгтгэлээр 75.2 хувийн хэрэгжилттэйгээр үнэллээ.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ