banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН БАГ, БҮРЭЛДЭХҮҮН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМАНД АЖИЛЛАА.

2019-05-13

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН БАГ, БҮРЭЛДЭХҮҮН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМАНД АЖИЛЛАА.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу “Иргэн, хуулийн этгээдийн газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит,  “Байгалийн нөөц  ашигласны төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалт, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитаар Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган суманд ажиллаа. Мөн Эрдэнэбулган сумын төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогчид, холбогдох ажилтнуудад “Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт болон 2019 оны төсвийг хэрэгжүүлэхэд төр засгаас баримтлаж буй бодлого чиглэл”, “Албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас төрд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай эрх зүйн зохицуулалт” сэдвийн хүрээнд сургалт хийлээ.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ