banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2020-06-30

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

Аудитыг ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 04 дүгээр  сарын 01-ээс 5 дугаар сарын 15-ны хооронд гүйцэтгэлээ.
Аудитаар аймгийн ТЕЗ-ийн харьяа ТТЗ, төсөвт байгууллага, ОНӨҮГ, төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хууль тогтоомж, гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгч байгууллагуудын хүрээнд 2019 оны 1 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 31 -ний өдрийг хүртэлх хугацааны Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалган тайлагналаа.
Аудитын тайланг  ҮАГ-ын НАГ болон аймаг, сумын төсөв захирагч нар, аймгийн ИТХ, СТСХ,  Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд хүргүүлж, audit.mn цахим хуудсанд байршуулан мэдээллээ.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ