banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ТЖАХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-04-22

ТЖАХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төрийн албаны тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйл заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2020.02.18-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/20 тоот тушаалыг үндэслэн Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 5 гүйцэтгэлийн зорилтын хүрээнд 58 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулан баталгаажуулсан ба Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 9 албан хаагчтай хийж, баталгаажуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас 2020 оны нэгдүгээр улирлын байдлаарх гүйцэтгэлийн тайлан, биелэлтийг гаргуулан, байгууллагын буюу тэргүүлэх аудиторын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг нэгтгэн гаргаж, ҮАГ-т албан тоотоор 2020.04.10-ний өдөр хүргүүлээд байна.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ