banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

САНГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

2019-03-01

САНГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд

 хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд Үндэсний аудитын газар болон Үндэсний аудитын газартай байгуулсан гурвалсан гэрээний дагуу хараат бус аудитын компаниуд дараахь Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад аудит  хийж, аудитын тайлан болон аудитын дүгнэлтийг гардууллаа. Үүнд:

Аудитад хамрагдсан байгууллагын нэр/ангилалБайгууллага, нэгжийн тооСанал дүгнэлтийн хэлбэрАудит хийсэн байгууллагын нэр
Аудит хамрагдахҮүнээс: Аудит хийсэн хэлбэр
Санал дүгнэлт гаргасанТүүвэрт хамруулсанИтгэл үзүүлсэнАудит хийгээгүйЗөрчилгүйХязгаарлалттайСөрөгДүгнэлт өгөхөөс татгалзсан
А12345678910 
1Сангийн яам 1    1   Үндэсний аудитын газар
 2Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар11   1    Номгон аудит ХХК
3Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар1 1    1   Тэд аудит ХХК
4Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар11   1    Нийслэл аудит ХХК
5Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв11   1   Релаэнс секвритез аудит ХХК
 ДҮН 5 5 5    

Сангийн яам

Аудитаар нийт 168,196.9 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 149,092.6 мянган төгрөгийн алдааг санхүүгийн тайланд залруулж, 19,104.3 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 зөвлөмж өгөв.

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Аудитаар нийт 2,565.4 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрсэнд 1  зөвлөмж өглөө.

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

Аудитаар нийт 40,109.9 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 38,486.4 мянган төгрөгийн алдааг санхүүгийн тайланд залруулж, 1,623.5 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 зөвлөмж өгөв.

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар

Аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгах 3 зөвлөмж өглөө.

Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв

Аудитаар нийт 6,616.0 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрсэнд 2  зөвлөмж өгөв.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ