banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН “2018 ОНЫ ОНХС-ИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ”

2019-04-23

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН “2018 ОНЫ ОНХС-ИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ”

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

“2018 оны ОНХС-ийн зарцуулалт”

УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаалыг үндэслэн НТАГ-ын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөөний дагуу “ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийж, тайланг баталгаажуулж, ҮАГ болон нийслэл дүүргийн засаг дарга, ИТХ-д хүргүүллээ.

Нийслэл, дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 468 төсөл, арга хэмжээнээс 363 ажил буюу 77.6% нь хэрэгжсэн, 25 ажил буюу 5.3% нь хэрэгжиж дуусаагүй, 80 ажил буюу 17.1% нь хэрэгжээгүй байна.

Аудитад хамрагдсан асуудлын хүрээнд 5 хууль, 4 журам, зааврын холбогдох 38 заалтыг хэрэгжүүлээгүй, сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль журмыг мөрдөөгүй зөрчлүүд илэрлээ.

Аудитаар төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг батлахдаа зураг, төсөвгүй баталсан зэрэг зөрчилд албан шаардлага өгч, санхүүжилт илүү олгосон, алданги тооцоогүй зэрэг зөрчил дээр төлбөрийн акт тогтоож, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүллээ. Аудитын тайланг city.audit.mn сайтад байршуулав.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ