banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭЭ

2019-06-18

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭЭ

УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудитыг гүйцэтгэлээ.

Аудитаар нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалттай холбогдох хууль, журам, аргачлалын зүйл заалтуудыг хэрэгжүүлээгүй зөрчлүүдийг арилгах албан шаардлага, зөвлөмжийг нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, ГЗБА-ны дарга нарт хүргүүллээ. Аудитын тайланг ҮАГ болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй тайланг city.audit.mn сайтад байршуулав.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ