banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЛААР

2019-09-02

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЛААР

Тус хэлтэс нь 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд туссан “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг тус тус гүйцэтгэсэн. Мөн өмнөх оноос дамжин гүйцэтгэсэн “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал, түүний үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг дуусгаж, нийслэлийн удирдлагад танилцуулсан.

Одоо нийгмийн захиалгаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болон “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитуудын эрсдэл, хүндрэлийг тодорхойлох, урьдчилсан судалгаа хийх зэрэг аудитын төлөвлөлтийн өмнөх болон төлөвлөлтийн шатны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Аудио мэдээ

Видео мэдээ