banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

2020-03-26

НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.7-д заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр:

1.Намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

2.Үндэсний Аудитын Газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 899 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1,2-н дагуу бэлтгэсэн хандивын тайлан;

3.2019 оны санхүүгийн жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан;

4.Нам, эвсэлд нэгдсэн орсон намуудын 2019 оны хандивын дансныхарилцагч банкны баталгаажуулсанхуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/;

5.Нам, эвсэлд нэгдсэн орсон намуудын хандивын дансны 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгосон харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/;

Дээрх материалуудыг нотлох баримтын шаардлага хангасан /гарын үсгийн бүрдэл, хуулбар материалуудыг хуудас нэг бүр дээр тэмдэг дарж баталгаажуулсан, хуудсыг бүрэн дугаарласан/ байдлаар ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР /Засгийн газрын IV байр, 406 тоот/-т хаяглан 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17.30 минутаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

            Жич: Үндэсний Аудитын Газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 899 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1,2-н дагуу бэлтгэсэн хандивын тайланг файлаар magnaibaatarp@audit.gov.mn цахим хаягаар илгээнэ үү.

                                                                                                                                                        Холбогдох утас: 51-261729

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудио мэдээ

Видео мэдээ