banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-03-25

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1. ндэсний Аудитын газар ньҮАГ-20/006 дугаартай “Инженерийнбайгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах”зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.Дараах зөвлөх үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

-Инженерийн шугам сүлжээ /Баянцагаан баг/, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум;

-“Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны  хорооллын инженерийн шугам сүлжээ нийслэл, 21 аймаг/ төсөл, арга хэмжээ”-ний хүрээнд хийгдсэн: Төв аймгийн Зуунмод хотын 2*2000мбагтаамжтай усан сан, усан хангамжийн шугам сүлжээний ажил, Төв аймаг, Зуунмод;

-“Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны  хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /нийслэл, 21 аймаг/ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн: 5.5 км цэвэр ус, 2.0 км ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил, Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт;

-“Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны  хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /нийслэл, 21 аймаг/ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн: Чингис хотын 4160м цэвэр усны шугам шинэчлэл, Хэнтий аймаг, Хэрлэн;

-“Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцны  хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /нийслэл, 21 аймаг/ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн: Даралттай бохир ус зайлуулах шугам, I ба II баг хороог болон усны эх үүсвэрүүдийг холбох цэвэр усны шугам, гүний худгуудын гадна, дотор цахилгаан автоматжуулалтын угсралт, гүний худаг гаргах, барих, Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг;

-“Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт /улсын хэмжээнд/ ТАХ-ний хүрээнд: 2, 7 дугаар багийн үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ажил, Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум;

-“Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт /улсын хэмжээнд/ ТАХ-ний хүрээнд: Үерийн далан байгууламж барих /ажлын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил, Дундговь аймаг, Мандалговь сум;

-Гэр хорооллын айл, өрхүүдийн цэвэр, бохир, дулааны шугам /7,8,9,10,11 дүгээр хороо, Шинэ хороо төсөл/ Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг;

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь инженерийн байгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, барилгын норм, дүрэм, стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж, шинжээчийн дүгнэлт гаргахболно.
  2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Борлуулалтын хэмжээ:

Сүүлийн 2 жилийн (2018, 2019 он)дундаж борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн 50 хувиас багагүй байна.

Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:

Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх./Магадлан экспорт хийсэн төслийн гэрээ, хүлээлгэж өгсөн батлагдсан  нүүр хуудас буюу акт, тухайн ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн захиалагчийн  тодорхойлолт тус бүрийг хуулбарлан ирүүлнэ/.

Инженер, техникийн дараах ажилтнуудын мэдээлэл ирүүлнэ.

  • Усан хангамж болон ариутгах татуургын инженер,
  • Усан хангамж болон ариутгах татуургын зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр 10 буюу түүнээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай зөвлөх инженер,
  • Ус хангамж болон ариутгах татуургын барилга угсралтын чиглэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай, зөвлөх инженер,
  • Усан хангамж болон ариутгах татуургын барилгын байгууламжийн төсөв зохиох, хянах, магадлал хийх эрхтэй мэргэшсэн төсөвчин, тэргүүлэх зэрэгтэй, мэргэжлээрээ 10 буюу түүнээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх ба дээрх боловсон хүчний сургууль төгссөн болон тусгай мэргэжлийн сургалтад хамрагдсаныг нотлох баримт, дэлгэрэнгүй анкет ирүүлэх.

Магадлал буюу эксперт хийх эрхтэй боловсон хүчин байна.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:үгүй

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

Түншлэлийн гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үнийн дүн, хувийг тодорхой тусгасан байна.

  1. Мэдүүлгийг Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn) хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Мb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна.

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас эхлэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 40 минутын дотор ирүүлнэ үү.

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,                                                        Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар,

Үндэсний Аудитын газар,

Утас: 32 98 70

www.tender.gov.mn

Аудио мэдээ

Видео мэдээ