banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

Засгийн газрын шугамаар авч, ашиглаж байгаа хөнгөлөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн нэгжийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит

2020-09-17

Засгийн газрын шугамаар авч, ашиглаж байгаа хөнгөлөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн нэгжийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит

Байгууллагын нэрФайл
1Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах төсөлТАТАХ
2Улаанбаатар хотын IV цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөлТАТАХ
3Инженер, технологийн дээд боловсролТАТАХ
4Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн КР-2
төсөл
ТАТАХ
5Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн КР-1 төсөлТАТАХ
6Глобаль сангийн дэмжлэгтэй ДОХ-ын төсөлТАТАХ
7Глобаль сангийн дэмжлэгтэй Сүрьеэгийн төсөлТАТАХ
8Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн нэгжТАТАХ
9Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжТАТАХ
10Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөлТАТАХ
11Улаанбаатар хотын VII, XIV, МҮОНРТ-ийн хорооллын орон сууц, дэд бүтэц төсөлТАТАХ
121008 айлын түр суурьшуулах орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх нэгжТАТАХ
13ХХААХҮЯ-ны Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хөдөө аж ахуйн бага оврын трактор худалдан
авах төсөл
ТАТАХ
14Цахим эрүүл мэнд төсөлТАТАХ
15Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг төсөлТАТАХ
16Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлТАТАХ
17Экспортыг дэмжих төсөл ТАТАХ
18“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц” төсөлТАТАХ
19“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төсөлТАТАХ
20“Улаанбаатар хотын цэвэр агаар” төсөлТАТАХ
21“Эрчим хүчний төсөл-2”ТАТАХ
22Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь II төсөлТАТАХ
23Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөлТАТАХ
24Тавантолгойн цахилгаан станц төсөлТАТАХ
25Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөлТАТАХ
26Арван аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөлТАТАХ
27Тогтвортой амьжиргаа – 3 төсөлТАТАХ
28“Ухаалаг засаг” төсөлТАТАХ
29Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төсөлТАТАХ
30Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөлТАТАХ
31Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл-1ТАТАХ
32Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөлТАТАХ
33Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөлТАТАХ
34Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөлТАТАХ
35“Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих” төсөлТАТАХ
36“Өмнөговь, Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн G0204-MON
төсөл”
ТАТАХ
37“Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл-1 (МОН-2847)”ТАТАХ
38“Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн L3713-MON нэмэлт
санхүүжилтийн төсөл II”
ТАТАХ
39Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөлТАТАХ
40Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл ТАТАХ
41“Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн L3388-MON нэмэлт
санхүүжилтийн төсөл I”
ТАТАХ
42“Төсвийн санхүүгийн удирдлага ил тод, үр ашигтай байдал төсөл” (Зээл-3709-МОНТАТАХ
43Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөлТАТАХ
44Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог сайжруулах замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх төсөл
ТАТАХ
45Xөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих,
тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл
ТАТАХ
46Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөлТАТАХ
47Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах (9192-МОН) төсөлТАТАХ
48Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөлТАТАХ
49Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөлТАТАХ
50Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөлТАТАХ
51“Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх буцалтгүй тусламжийн төсөл”ТАТАХ
52“Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл”ТАТАХ
53Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөлТАТАХ
54“Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл-2 (МОН-3129)”ТАТАХ
55Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөлТАТАХ
56Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төсөлТАТАХ
57Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 4, 4 нэмэлт төсөл
төсвийн
ТАТАХ
58“Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл”ТАТАХ
59“Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл”ТАТАХ
60“Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх MON-3243 төсөл”ТАТАХ
61“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөлТАТАХ

Аудио мэдээ

Видео мэдээ