banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-04-22

ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”  сэдэвт аудитыг  дэд хөтөлбөр боловсруулан гүйцэтгэж байна. Аудит гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж, аудитаар олж авсан нотлох зүйлсийг үнэлж, дүн шинжилгээ хийн, холбогдох асуудлын хүрээнд аудитын тайланг эцэслэх ажил хийгдэж байна.

Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитыг хугацаанаас өмнө гүйцэтгэн тайлагналын шатандаа буюу аудитын дүн, дүгнэлтийн төслийг боловсруулах ажил хийгдэж байна.

Нийцлийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”  сэдэвт аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажил хийгдэж байна. Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт сэдэвт аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд санхүүгийн тайлангийн аудитаар дэд төлөвлөгөө боловсруулан, ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд 4 горим сорил хэрэгжүүлж санхүүгийн тайлангийн СТАУС программд бүрэн оруулж, аудитаар илэрсэн зөрчлийн нэгтгэлийг байгууллагад танилцуулж, албажууллаа.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ