banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА ТАНАА

2020-06-22

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА ТАНАА

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д “Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх…”-ийг Төрийн аудитын байгууллага хянаж, дүгнэлт гаргахаар заасан. Энэхүү зохицуулалтын дагуу сонгуульд оролцох нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт аудит хийх бэлтгэл ажлыг эхлүүлээд байна.

Нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд дүгнэлт гаргахад шаардагдах мэдээлэл /энэхүү захидлын нэг ба хоёрдугаар хавсралт/ мөн мөрийн хөтөлбөрийн 4 эх хувийг[1] хэвлэмэл байдлаар, хувийг CD -нд буулган албан бичгээр дугтуйнд хийж битүүмжлэн Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын /307 тоот/-д ажлын цагаар хүлээлгэн өгнө. Дугтуйн дээр нам, эвслийн нэрийг гаргацтайгаар бичсэн байна. /хэрэв эвсэл бол хуульд заасан журмын дагуу эвсэл байгуулагдсан талаарх нотлох баримтын хамт./

Аудит гүйцэтгэх хугацаанд сонгуульд оролцох нам, эвсэл дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжих мөрийн хөтөлбөрийг шаардлагатай баримт, материалын хамт ирүүлэх, аудитын зорилгоор хүссэн нэмэлт тайлбар, мэдээллийг бичгээр баталгаажуулж өгөх, аудитын нотолгоог олж авах нөхцөл, боломжоор хангаж ажиллана уу.

Мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах аудитын тухай албан бичиг болон, албан бичгийн хавсралтуудыг доорх холбоосоор орж татаж авна уу?


[1] Мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргасан тайланг эх хувиар 4 газар хэрэглэнэ. 1%-ийг ТАБ-д, 1%-ийг СХ-нд, 2%-ийг нам эвсэл, бие даан нэр дэвшигчид баталгаажуулан хүргүүлнэ.

Нэр Хуудасны тоо Үйлдлүүд
1. Мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах аудитын тухай 1 татах
2. Мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах аудитын тухай – хавсралт 1 татах

Аудио мэдээ

Видео мэдээ